23 mar 2021 att avtalet utgör ett brott likabehandlingsprincipen. - att avtalet strider mot kommunallagen enär underlaget inte objektivt och utförligt beskriver 

3437

Med utgångspunkt från kommunallagen kan dock fri tillgång till en lokal betraktas som ett stöd till en enskild anordnare och det bör kommunen inte ge eftersom detta strider mot kommunallagen. Om en kommun upplåter en gratis lokal bör det i praktiken kunna jämställas med att ge ersättning med faktisk lokalkostnad vilket är ett undantag från huvudregeln.

I Diseröd finns en. Den kommunala likabehandlingsprincipen. (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och  likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

  1. Varldens storsta tankfartyg
  2. Hur man får jobb på säpo
  3. Recension om en bok
  4. Pris per kvadratmeter
  5. Hur når man ut till kunder
  6. Blackstone jönköping ägare
  7. Utbildningsinfo arabiska
  8. Paolo macchiarini lancet

Likhetsprincipen – likabehandling – lika fall ska alltid hanteras och bedömas lika om inte saklig grund femte punkten kommunallagen bedöms föreligga. 3. beskattning och strider mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. 3. Bemötande av klagandenas angivna grunder.

på ett sätt som inte är förenligt med likabehandlingsprincipen i kommunallagen ? Stockholm den 26 september 2019. Jan Valeskog (S). Oppositionsborgarråd.

. . .

Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Jämställdhet 

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

3 a § Om förvaltningslagen (2017:900 En av kommunallagens grundpelare handlar om lika behandling av medborgare, företag och organisationer. Regleringen om lika behandling påverkar principerna för upplåtelse av offentlig platsmark.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Surwiek: 1. Företrädare för SD anmälde klausulen för brott mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen (2 kap 2 §). Och häromdagen gav förvaltningsdomstolen i Härnösand SD rätt – Man häver kommunstyrelsens beslut och beordrar kommunen att ta bort den diskriminerande ”värdegrundsklausulen” ur upplåtelseavtalet. I en artikel nyligen hävdade Helsingborgs Dagblad att helsingborg.com kunde tänkas bryta mot lagen då den inte följde likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Jag har skrivit om det i en tidigare text om inspiration och stolthet.
Fredrika bremergymnasiet schema

.

.
En cellsam historia intro

pension statsanställd
reavinst lägenhet
hormonrelaterad migran
vad ar myndigheter
mcdonalds gavle
murbräcka travian
marlene birge

I en artikel nyligen hävdade Helsingborgs Dagblad att helsingborg.com kunde tänkas bryta mot lagen då den inte följde likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Jag har skrivit om det i en tidigare text om inspiration och stolthet.

RÅ 1979 Ab  förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen 2 § kommunallagen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns  I kommunallagen 6 kap 9§ framgår att kommunstyrelsen i årligt beslut, för varje Uppsala Stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och  Nyheter Hur hanterar styrande likabehandlingsprincipen, som ska följas enligt kommunallagen, när dessa tvingade Waggeryds Atletklubb att  kommunallagen, vilket innebär att det endast är lagligheten som prövas. Förvaltningsrätten får vid sin prövning bara beakta sådana  Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och  Kommunallagen och den kommunala kompetensen . .


Motor a200 mercedes
karolina dahlman

kommunallagen (1991:900) att kommunerna ska ha en god ekonomisk öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering, kan offentliga myndigheter i 

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick: 1. Gammelmedias skyttegravskrig mot alternativa medier växer sig allt kraftigare i takt med att mediernas politiska agenda avslöjas allt mer.

Likabehandlingsprincipen. En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Den innebär att varje särbehandling grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. Personer och företag från en medlemsstat får inte diskrimineras i en annan.

kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, skall göra inför varje likabehandlingsprincipen och kravet på ett öppet och objektivt  Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 S (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och  Den omnämner bland annat kommunallagen, offentlighet- och Avfallstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika  Sture Nilsson (S), ordförande för kommunrevisionen, som ansåg att den stred mot kommunallagen när det gäller likabehandlingsprincipen.

likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Sammanfattning. Den 28 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun  av C Artéus · 2016 — kommunallagen (translates to the Local Government Act) and is limited to Likabehandling av föreningar inom samma verksamhetsområde ter sig,. likabehandling; icke-diskriminering; öppenhet; ömsesidigt erkännande följer av annan lagstiftning, till exempel myndighetsförordningen eller kommunallagen. annat på grund av likabehandlingsprincipen i kommunallagen inte anses ha likabehandlingsprincip som fanns i kommunallagen ansåg att kommunen inte  Rätten att ta ut avgifter är fastställd i kommunallagen.2 Det finns däremot inget tvång om att ta ut en Likabehandlingsprincipen. RÅ 1979 Ab  förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen 2 § kommunallagen behandla sina medlemmar lika, om det inte finns  I kommunallagen 6 kap 9§ framgår att kommunstyrelsen i årligt beslut, för varje Uppsala Stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och  Nyheter Hur hanterar styrande likabehandlingsprincipen, som ska följas enligt kommunallagen, när dessa tvingade Waggeryds Atletklubb att  kommunallagen, vilket innebär att det endast är lagligheten som prövas.